Свръхсила
 on  
This is some text inside of a div block.

Светещи таралежи

Оттогава се чудя как може и ние да станем светещи, светещи таралежи!

Един таралеж живеел горе на небето. Много обичал да събира звезди. Яхвал облак тук, прехвърлял се на комета там. И така събирал звезди върху бодлите си.

А децата на земята започнали да го забелязват. Светещия таралеж му викали. Светещия таралеж.

- Вижте колко звезди е събрал! А ние тука долу, какво събираме?

И така, докато един ден не го улових. Светещия таралеж в моята стая. След като бях изплакал цяла кофа сълзи. Тогава разбрах, че той се промъква тайно и събира несгодите. И като вълшебник ги превръща в звезди.

Оттогава се чудя как може и ние да станем светещи, светещи таралежи!

АРХИВ НА АВТОРА