Свръхсила
 on  
This is some text inside of a div block.

Плетко и Плетка

Ред било и на децата да си оплетат по една земя.

Тръгнал Плетко да слиза надолу, от север. А Плетка тръгнала да се качва нагоре, от юг. Срещнали се по средата и почнали да се оплитат. Оплитали се те докато денят не започнал да блещука и бледнее, а нощта да се храни със сънища. Плетка тръгнала на изток, към изгряващото слънце – да търси деня и надеждата. Плетко пък тръгнал на запад, да се заговори с месечината, да покори нощта.

Когато пак се срещнали Плетко и Плетка, цяло кълбо били омотали. Земя си направили. На тази земя им се родили първо Плетю, после Плетя. Всички живеели заедно, докато децата не пораснали и почнали да разплитат кълбото дето техните родители толкоз старателно били оплели.

Ред било и на децата да си оплетат по една земя.

АРХИВ НА АВТОРА